Η Άποψή Σου

Πιστεύετε στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση της κρατικής εξουσίας και συμφωνείτε με τους σκοπούς του Σωματείου ΖΗΤΑ;

Πώς σχολιάζετε τις παρακάτω παραγράφους;

Για την άσκηση αποτελεσματικής εξουσίας είναι απαραίτητη η ύπαρξη χρονοδιαγράμματος για συγκεκριμένες αποφάσεις και κινήσεις, που να εντάσσονται σ’ ένα ενιαίο, δημοκρατικό, πολιτικό, οικονομικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό σχέδιο.

Στα πλαίσια αυτά, η πολιτική και διαχειριστική ικανότητα των προσώπων που εκφράζουν και καλούνται να υλοποιήσουν συγκεκριμένες πολιτικές, όπως οι ίδιοι τις καθορίζουν, είναι απαραίτητη.

Όνομα:*
E-mail:*
Άποψη:*