Πολιτική Αξιολόγηση ή Αξιολόγηση Πολιτικής;

Για την άσκηση αποτελεσματικής εξουσίας είναι απαραίτητη η ύπαρξη χρονοδιαγράμματος για συγκεκριμένες αποφάσεις και κινήσεις, που να εντάσσονται σ’ ένα ενιαίο, δημοκρατικό, πολιτικό, οικονομικό, αναπτυξιακό και κοινωνικό σχέδιο.

Στα πλαίσια αυτά, η πολιτική και διαχειριστική ικανότητα των προσώπων που εκφράζουν και καλούνται να υλοποιήσουν συγκεκριμένες πολιτικές, όπως οι ίδιοι τις καθορίζουν, είναι απαραίτητη.

Η δημιουργία του δείκτη 'ΖΗΤΑ', ο οποίος θα απαρτίζεται από ένα πλέγμα επιμέρους δεικτών με υποκατηγορίες, θα είναι αποτέλεσμα επιστημονικής εργασίας, την οποία θα πραγματοποιεί μια ειδική για το σκοπό αυτό Επιστημονική Επιτροπή. Οι επιμέρους δείκτες θα προσμετρούν π.χ. την ικανοποίηση των εργαζομένων, τη συνέπεια με εξαγγελίες, το κόστος επίτευξης αποτελεσμάτων, τις επιπτώσεις των αποτελεσμάτων, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, την ικανοποίηση των πολιτών, κλπ.

Ακολουθούν μία σειρά από ερωτήσεις που μας ρωτάνε πιο συχνά σχετικά με την πρωτοβουλία μας. Κάντε κλικ για να εμφανισθούν οι απαντήσεις.

1. Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για το δείκτη ΖΗΤΑ και πως θα τον δημιουργήσετε;
2. Ποια είναι η διεθνής εμπειρία; Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στο εξωτερικό;
3. Ποιο είναι το καινοτόμο, το καινούργιο στοιχείο;
4. Πόσο επιστημονικός και πόσο πολιτικός θα είναι ο δείκτης σας;
5. Ποιοι είστε εσείς που αναλαμβάνετε την ευθύνη γι’ αυτήν την αξιολόγηση;