Δημοσιεύματα

Δημοσίευμα από την εφημερίδα Ελευθεροτυπία
04-10-2007

Aξιολόγηση στη δημόσια διοίκηση

Τη λογική αξιολόγησης στη δημόσια διοίκηση και την κοινωνία προωθεί το νεοσυσταθέν σωματείο ΖΗΤΑ. Πρόκειται για ένα σωματείο το οποίο στοχεύει στην αξιολόγηση της κρατικής εξουσίας με όρους ποιότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, ώστε να ενισχύονται η κοινωνική ευθύνη των δημόσιων υπηρεσιών, η εμβάθυνση της Δημοκρατίας και η ενδυνάμωση της θέσης της κοινωνίας των πολιτών.

Βασικό εργαλείο του σωματείου θα είναι η δημιουργία ενός δείκτη με την ονομασία ΖΗΤΑ, ο οποίος θα αποτελέσει ένα σταθερό μέτρο αξιολόγησης για τους ανθρώπους που ασκούν εξουσία και για τα αποτελέσματα της εκάστοτε πολιτικής τους. Η δημιουργία του ΖΗΤΑ θα είναι αποτέλεσμα επιστημονικής εργασίας και οι επιμέρους δείκτες θα προσμετρούν π.χ. την ικανοποίηση των εργαζομένων, τη συνέπεια προς εξαγγελίες, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών κ.λπ. Η προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του σωματείου απαρτίζεται από τους Γ. Βερνίκο, Π. Κανελλάκη και Ν. Λιοναράκη.

Δείτε το άρθρο

Δημοσίευμα για το ΖΗΤΑ
20-09-2007

Δείτε το άρθρο της εφημερίδας "Η Καθημερινή"