Νέα

Διευθυντής
06-11-2008

Διευθυντής του Σωματείου ΖΗΤΑ από τις 10 Νοεμβρίου 2008 αναλαμβάνει:  

Δημήτριος Μπότσος, Οικονομολόγος

Διοικητικό Συμβούλιο
06-11-2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΖΗΤΑ, μετά από τις εκλογές της 8ης Ιουλίου 2008, απαρτίζεται από: 

Παναγιώτης Κανελλάκης, Πρόεδρος

Γιώργος Βερνίκος, Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Ιωακειμίδης, Μέλος

Γιάννης Σεργόπουλος, Μέλος

Λένα Τσιπούρη, Μέλος

 

Συμμετοχή του ΖΗΤΑ σε διημερίδα
27-12-2007

Ο ΖΗΤΑ συμμετείχε σε διημερίδα με θέμα:

«Τεχνικές Ελέγχων και Συστήματα Αξιολόγησης του Ελεγκτικού Έργου - Παρουσίαση και αξιολόγηση προγραμμάτων Γ.Ε.Δ.Δ.»

Επιτυχημένη η πρώτη επίσημη παρουσία του ΖΗΤΑ σε διημερίδα με θέμα  την αξιολόγηση δημοσίων υπηρεσιών. Ο κ. Γιώργος Βερνίκος εκπροσώπησε το ΖΗΤΑ και συμμετείχε σε συνεδρία με θέμα «Η σημασία της διενέργειας αξιολογήσεων στο δημόσιο τομέα». Ιδιαίτερα θετικά ήταν η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και του κοινού για τη σύσταση και τη δράση του ΖΗΤΑ.

Την εκδήλωση διοργάνωσε το Γραφείο του ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2007, στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.  

Ισότητα των Δύο Φύλων: η Ελλάδα 72η σε 128 χώρες
08-11-2007

Δημοσιεύθηκε σήμερα η έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum) για την Ισότητα των Δύο Φύλων. 

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 72η θέση, βελτιωμένη κατά 4 θέσεις σε σχέση με το 2006. Τις πρώτες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη καταλαμβάνουν οι Σκανδιναβικές χώρες. Στις πρώτες 10 θέσεις κατατάσσονται και η Νέα Ζηλανδία, οι Φιλιππίνες, η Ιρλανδία και η Ισπανία.

Ο Δείκτης Ισότητας των Δύο Φύλων διαμορφώνεται με βάση τις επιδόσεις των χωρών σε τέσσερις τομείς σχετικά με την ισότητα ανδρών και γυναικών: μισθολογικές διαφορές και ευκαιρίες στην αγορά εργασίας, πρόσβαση στην εκπαίδευση, πρόσβαση στην υγεία και προσδόκιμο ζωής και πολιτική εκπροσώπηση. Η Ελλάδα κατατάσσεται αρκετά χαμηλά στους τομείς της πολιτικής εκπροσώπησης και στις μισθολογικές διαφορές.

Δείτε την έκθεση  

Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας
01-11-2007

Στην 65η θέση κατατάσσεται διεθνώς η ελληνική ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum). Η Ελλάδα βρίσκεται 4 θέσεις χαμηλότερα από πέρυσι.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα είναι ουραγός καταλαμβάνοντας την 25η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. και ακολουθούμενη μόνο από τα νεοενταχθέντα κράτη Ρουμανία (74η) και Βουλγαρία (79η). 

Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας στηρίζεται σε εννέα πυλώνες: θεσμοί, υποδομές, μακροοικονομία, υγεία και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, αποδοτικότητα της αγοράς, τεχνολογική ευχέρεια, επιχειρηματική εξέλιξη και καινοτομία. 

Πίνακας Κατάταξης των Χωρών 2007-2008 

Δείκτης Ελευθερίας του Τύπου: Βελτιώνεται η διεθνής κατάταξη της Ελλάδας
29-10-2007

Στην 30η θέση βρίσκεται η Ελλάδα το 2007 σύμφωνα με την έκθεση των Δημοσιογράφων χωρίς Σύνορα (Reporters Without Borders) για την Ελευθερία του Τύπου. Η Ελλάδα βελτιώθηκε κατά δύο θέσεις σε σχέση με το 2006 που βρισκόταν στην 32η θέση.

Σύμφωνα με την Έκθεση στις πρώτες θέσεις βρίσκονται οι χώρες της Β. Ευρώπης με την Ισλανδία και τη Νορβηγία στην 1η θέση. Η Κύπρος βρίσκεται στην 45η θέση, οι ΗΠΑ στην 48η, η Ρωσία στην 144η και η Τουρκία στην 101η. Από τις χώρες της Ευρώπης στη χαμηλότερη κατάταξη βρίσκονται η Βουλγαρία (51η) και η Πολωνία (56η).       

Η Έκθεση στηρίζεται σε 50 κριτήρια που αξιολογούν την ελευθερία του τύπου σε κάθε χώρα και περιλαμβάνουν κάθε είδους παραβίαση που επηρεάζουν άμεσα τους δημοσιογράφους (δολοφονία, φυλάκιση, φυσική βία και εκφοβισμό) και κάθε είδους παρεμβάσεις στα ΜΜΕ (λογοκρισία, κατάσχεση εντύπων, έρευνες και παρενόχληση).  Επίσης, αξιολογεί το βαθμό αυτο-λογοκρισίας σε κάθε χώρα και την δυνατότητα των ΜΜΕ να ασκούν έλεγχο και κριτική, καθώς και τις οικονομικές πιέσεις προς μερίδα του τύπου. Το θεσμικό πλαίσιο των ΜΜΕ, ο βαθμός ανεξαρτησίας των δημοσίων ΜΜΕ και οι παραβιάσεις στην ελεύθερη ροή της πληροφόρησης στο διαδίκτυο εξετάζονται επίσης.  

Στην αξιολόγηση περιλαμβάνονται οι καταχρήσεις και από την πλευρά της πολιτείας και από διάφορες παρακρατικές οργανώσεις, κρυφές οργανώσεις και ομάδες πίεσης.  

Δείτε την έκθεση 

2ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων
12-10-2007

Το Εργαστήριο Διοικητικών Επιστημών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών και ο Όμιλος Διοικητικών Επιστημόνων-«Διοικητικό Επιμελητήριο»

πραγματοποίησαν το 2ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων

με θέμα: Σύγχρονες Τάσεις στη Διοικητική Επιστήμη: «Νέα Δημόσια Διοίκηση», Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Κοινωνία των Πολιτών.

Το Συνέδριο διεξήχθει στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Χίος στις 11-13 Οκτωβρίου 2007.

Με την υποστήριξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου.

Δείκτες στην Ανώτατη Εκπαίδευση
08-10-2007

Α. The Times Higher Education

Σύμφωνα με την έκδοση του The Times Higher Education, World Universities Rankings    2006, τα Ελληνικά ΑΕΙ βρίσκονται σε πολύ χαμηλές θέσεις τόσο στην Ευρωπαϊκή όσο    και στην παγκόσμια κατάταξη για το έτος 2006.  Συγκεκριμένα, κανένα Ελληνικό ΑΕΙ δεν εμφανίζεται στις λίστες των πρώτων 200 Πανεπιστημίων παγκοσμίως και των πρώτων 50 Πανεπιστημίων στην Ευρώπη. Η κατάταξη γίνεται με βάση μια σειρά  ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών.  Οι ποιοτικοί δείκτες στηρίζονται στις απόψεις των   ακαδημαϊκών και στην κατάταξη που οι ίδιοι δίνουν για τα 30 καλύτερα πανεπιστήμια  στον τομέα τους, καθώς και στην κατάταξη που δίνουν τα γραφεία προσέλκυσης φοιτητών.  Οι ποσοτικοί δείκτες περιλαμβάνουν την αναλογία διδακτικού προσωπικού - φοιτητών, το ερευνητικό έργο του ακαδημαϊκού προσωπικού με κριτήριο τον αριθμό των παραπομπών στη δημοσίευση μιας έρευνας σε σχέση με τον αριθμό του ακαδημαϊκού προσωπικού και την «παγκοσμιοποίηση» του Πανεπιστημίου (αριθμός αλλοδαπών φοιτητών και αριθμός αλλοδαπού ακαδημαϊκού προσωπικού).

Με βάση αυτούς τους δείκτες τα ελληνικά ΑΕΙ κατατάσσονται στις εξής θέσεις: Πανεπιστήμιο Πατρών: 459η, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο: 468η, Πανεπιστήμιο Κρήτης: 507η, Πανεπιστήμιο Αθηνών: 508η και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 520η.

Δείτε το αρχείο

http://www.thes.co.uk/worldrankings

http://www.topunivercities.com/worldunivercityrankings

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) οι δημόσιες δαπάνες για την παιδεία στην Ελλάδα ανέρχονται στο 3,9% του ΑΕΠ (για το έτος 2006), το χαμηλότερο ποσοστό στις ανεπτυγμένες χώρες (Β. Αμερική και Δυτική Ευρώπη).

B. Academic Ranking of World Universities 2005

Το Ινστιτούτο Ανώτατης Εκπαίδευσης του Shanghai Jiao Tong University (Κίνα) κατατάσσει τα Πανεπιστήμια διεθνώς με δείκτες που περιλαμβάνουν την ακαδημαϊκή και ερευνητική επίδοση (βραβεία σε ακαδημαϊκό προσωπικό και αποφοίτους, δημοσίευση άρθρων και  βιβλίων, αριθμός παραπομπών μιας δημοσίευσης) σε σχέση με το μέγεθος του ακαδημαϊκού ιδρύματος.     

Η Ελλάδα εμφανίζεται 28η στη διεθνή κατάταξη.  Το πρώτο ελληνικό ΑΕΙ που εμφανίζεται στην κατάταξη είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών το οποίο κατατάσσεται 1ο σε εθνικό επίπεδο, στις θέσεις 80-123 σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στις θέσεις 203-300 σε παγκόσμιο επίπεδο.  Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης που κατατάσσεται 2ο στην Ελλάδα, στις θέσεις 124-168 στην Ευρώπη και στις θέσεις 301-400 διεθνώς.

Η διεθνής κατάταξη της Ελλάδας με βάση την κατάταξη των ΑΕΙ:

http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005Statistics.htm

Τα πρώτα 100 Πανεπιστήμια στην Ευρώπη:

http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005_TopEuro.htm

Τα πρώτα 100 Πανεπιστήμια παγκοσμίως:

http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005_Top100.htm

Τα πρώτα 200 Πανεπιστήμια παγκοσμίως:

http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005_101-202.htm

Τα πρώτα 500 Πανεπιστήμια παγκοσμίως:

http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005FullList2.pdf

22η η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή κατάταξη των υπηρεσιών Υγείας
04-10-2007

Στην 22η θέση - σε σύνολο 29 ευρωπαϊκών χωρών - βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά στην φιλικότητα των υπηρεσιών Υγείας προς τους πολίτες, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Κατάταξης Καταναλωτών Υπηρεσιών Υγείας (EHCI). Το 2006 η χώρα μας κατείχε τη 17η θέση και το 2005 τη 13η θέση.

 

Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας προκύπτει από την ετήσια έρευνα για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με γνώμονα πέντε τομείς ουσιώδους σημασίας για τους καταναλωτές: Τα δικαιώματα και την πληροφόρηση των ασθενών, τους χρόνους αναμονής για κοινές θεραπείες, τα αποτελέσματα των θεραπειών, την πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα και τη "γενναιοδωρία" του υγειονομικού συστήματος (παιδικοί εμβολιασμοί, μεταμοσχεύσεις οργάνων, οδοντιατρική περίθαλψη, κλπ).

 

Χαρακτηριστικά, με άριστα το 25 η Ελλάδα λαμβάνει 14 στα δικαιώματα του ασθενούς και την πληροφόρηση, με άριστα το 14 λαμβάνει 9 στο χρόνο αναμονής, με άριστα το 15 παίρνει 8 στα αποτελέσματα των θεραπειών, με άριστα το 11 παίρνει 7 στη "γενναιοδωρία" του συστήματος, ενώ με άριστα το 10 λαμβάνει 7 στα φαρμακευτικά θέματα.

ISO 26000 για την κοινωνική ευθύνη και τις ΜΚΟ που ετοιμάζει ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης για το 2009
04-10-2007

Δείτε την ιστοσελίδα

Τα μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Αξιολόγησης
13-09-2007
Δείτε την ιστοσελίδα