Δωδεκάλογος θέσεων της Κοινωνίας των Πολιτών
Άρθρα 20-09-2007

H Ένωση Πολιτών για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ αναπτύσσει δώδεκα θέσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών, στην ανάπτυξη του δημοσίου διαλόγου και στην ενδυνάμωση της δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, προτείνει στην πολιτεία να λάβει συγκεκριμένες δράσεις για: την ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου μέσω των ΜΜΕ και της ισότιμης συμμετοχής της κοινωνίας, τη συνταγματική κατοχύρωση του ρόλου των ΜΚΟ, τη θεσμική συνεργασία του Κοινοβουλίου με τις ΜΚΟ, την απρόσκοπτη πρόσβαση της κοινωνίας στα όργανα του κράτους, την κατάργηση των δικαστικών προνομίων του δημοσίου, την ενίσχυση της εξυπηρέτησης των πολιτών, την ενδυνάμωση της αυτονομίας των ανεξάρτητων αρχών, την δημιουργία μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού σε ευαίσθητα πεδία πολιτικών, όπως η παιδεία και η υγεία και την υποστήριξη και ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών μέσω φορολογικών μέτρων για τη στήριξη των ΜΚΟ, δημιουργίας Εθνικής Επιτροπής για τις ΜΚΟ, ίδρυσης «Συμβουλευτικού Κοινοβουλίου Πολιτών» και υποστήριξης του τρίτου τομέα της κοινωνικής οικονομίας.

Διαβάστε το άρθρο