Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας
Νέα 01-11-2007

Στην 65η θέση κατατάσσεται διεθνώς η ελληνική ανταγωνιστικότητα, σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum). Η Ελλάδα βρίσκεται 4 θέσεις χαμηλότερα από πέρυσι.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα είναι ουραγός καταλαμβάνοντας την 25η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. και ακολουθούμενη μόνο από τα νεοενταχθέντα κράτη Ρουμανία (74η) και Βουλγαρία (79η). 

Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας στηρίζεται σε εννέα πυλώνες: θεσμοί, υποδομές, μακροοικονομία, υγεία και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση, αποδοτικότητα της αγοράς, τεχνολογική ευχέρεια, επιχειρηματική εξέλιξη και καινοτομία. 

Πίνακας Κατάταξης των Χωρών 2007-2008