Διοικητικό Συμβούλιο
Νέα 06-11-2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ΖΗΤΑ, μετά από τις εκλογές της 8ης Ιουλίου 2008, απαρτίζεται από: 

Παναγιώτης Κανελλάκης, Πρόεδρος

Γιώργος Βερνίκος, Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Ιωακειμίδης, Μέλος

Γιάννης Σεργόπουλος, Μέλος

Λένα Τσιπούρη, Μέλος