Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση της κρατικής εξουσίας και του κάθε Υπουργείου χωριστά πόσο σημαντική είναι;
Πρώτη προτεραιότητα
 
76.9%
Πολύ σημαντική
 
23.1%
Λιγότερο σημαντική 0%
Καθόλου σημαντική 0%